jump to navigation

Föredrag av Ole Therkelsen – En sund själ i en sund kropp, februari 2012 16 februari 2012

Posted by Mic in Kropp och hälsa.
add a comment

Detta föredrag spelades in på Fjällgatan 23b, söndag den 12 februari. Ole har gett sitt medgivande till att det läggs ut på you-tube.

Annonser