jump to navigation

Föredrag av Karin Jansson – Rädsla och tillit 07 april 2014

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment
Annonser

Kosmisk coaching – seminarium med Solveig Langkilde, del 1 09 februari 2014

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Jaget och evigheten – Föredrag av Eigil Kristensen 26 november 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredrag av Anne Külper – Den skapande människan 05 november 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredrag av Olav Johansson – Att leva med ofullkomlighet 02 juni 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredrag av Harald Berglund – Lidandets mening 05 maj 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredrag om döden – av Ole Therkelsen 01 april 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Parförhållande, kön och sexualitet i förvandling – Seminarium med Solveig Langkilde 10 februari 2013

Posted by Mic in Föredrag, Polförvandling.
add a comment

Inspelat den 2 feberuari 2013.

Att tjäna Gud – Föredrag av Ulf Sandström 20 november 2012

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredraget är inspelat den 18 november på Fjällgatan 23 B, Stockholm.

Seminarium – Sören Grind om förlåtelsens konst 30 september 2012

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Inspelning gjord den 23 september 2012. Pga tekniska problem är ljudupptagningen tyvärr inte så god. Endast kamerans interna mikrofon tog upp ljudet.