jump to navigation

Artiklar

På denna sida publicerar vi lite längre artiklar som anknyter till Martinus kosmologi. (pdf-format)

Jorden växer  Bo Edvinsson

Artikel om polförvandling och homosexualitet   Micael Söderberg

Paradigmskifte på gång?  Pia Hellertz

Manlig, kvinnligt, mänskligt  Micael Söderberg

Naturkonstanter  Gunnar Carlsson

Framtidens energiförsörjning  Gunnar Carlsson

Annonser

Kommentarer»

1. Shabbadang - 16 augusti 2009

Jag skummade lite i din artikel Mic. Verkar klart intressant och jag kommer tillbaka och läser det hela. Jag hann uppfatta din kritik mot en viss homofobi och visst är det lite lustigt att PBJ i sin skrift poängterar att man kan gå genom hela polförvandlingen utan att framträda som homosexuell. Uppenbarligen är deta en stor stötesten för många. Man bör väl i sammanhanget dock komma ihåg att man själv väljer efter sin djupaste önskan och lust, vilken sexuell läggning man har. Om man nu i en inkarnation kommer fram till att känna dragning till sitt eget kön så är det ju detta man vill just då och då är det ju knappast ett problem, även om man kan tycka att det är motbjudande i denna inkarnation. Det är i princip samma sak som med till exempel köttätande: när jag var liten gillade jag kött, men nu tycker jag att det känns fysiskt motbjudande att tugga på en köttbit. Alltså: ens preferenser och lust kan ändra sig över tid och det är liksom inga stora problem om man gör det ens håg stor till just för tillfället.

2. Mic - 16 augusti 2009

Kul att du tog dig tid! Ja, jag håller helt med dig. Jag har förlikat mig med PBJ:s inställning, men var ganska förbittrad när jag läste hans bok. Som sagt: man väljer själv och tiden får utvisa. Jag tycker dock att frågan är viktig eftersom den rör väldigt många människor (i förlängningen alla) som brottas, och kommer att brottas med djupa förändringar i polstrukturen, förr eller senare. Om man, likt PBJ, kommer med alternativa förklaringar i så viktiga frågor, så bör man verkligen veta vad man grundar detta i, ha en djup förståelse för människor med denna sexuella inriktning etc.

3. Shabbadang - 16 augusti 2009

Man kan väl säga att detta med homosexualiteten förmodligen blir en tröskelns väktare för många, när det gäller att tillgodogöra sig Martinus kosmologi. Jag skulle tro att det är en stötesten för väldigt många som i mycket annat kan sympatisera med M:s tankar.
Kanske PBJ vill göra vägen till M lättare för dessa människor. Det är säkert möjligt att han frågat M om detta och fått svaret att det går, men att det i praktiken sedan är väldigt sällsynt, jag vet inte.

4. Mic - 16 augusti 2009

Ja, du har säkert rätt angående tröskelns väktare. En av många kan tilläggas.

Om PBJ:s motiv kan man ju bara spekulera, men säkert har han ett gott syfte och presenterar det såsom han uppfattar det där han står just nu. Jag har självklart inte något emot att det är som han skriver, men reagerar mot avvikelser gentemot Martinus egna analyser (såvitt jag förstår).

5. ih46 - 21 augusti 2009

Hej Mic!
Varmt tack för din artikel. Du har tidigare lagt in delar av artikeln i mff och kanske också TT, och jag har alltid tyckt att det varit mycket givande att läsa det du skriver. När det gäller polförvandlingen är du den första, åtminstone som jag känner till, som utifrån ett perspektiv som homosexuell skriver om Martinus analyser.

Själv är jag heterosexuell, och lever sedan länge ett liv utan sexuell partner, men kan mycket väl tänka mig en homosexuell relation när jag i detta eller nästa liv återupptar partnerskapslivet. Denna inställning är ett resultat av en låmg utveckling i detta livet. När jag var mycket ung tyckte jag att det var lite motbjudande att krama om kvinnor, nu tycker jag att kvinnor är extra goa att krama. Men jag har inte varit i någon konkret situation där jag tillåtit mig att korsa gränsen till bi- eller homosexualitet. Det har funnits några tillfällen då jag tackat nej. Idag tror jag inte att jag skulle tacka nej till så fina erbjudande om närhet och intimitet.

Det finns mycket mer jag kunde skriva, men just nu får detta lilla vara tillräckligt.

Än en gång, tack för din artikel!

Mic - 21 augusti 2009

Tack själv för positiv respons! Och för din öppenhet om förändringar i polförvandlingens kölvatten. Relationer, beröring, sexualtet: det är komplicerade och enkla saker på samma gång…

6. ih - 22 augusti 2009

Jag har boken Polförvandlingen i vardagen oläst i min bokhylla. En impuls fick mig att titta i den och konstatera att in artikel finns med i den. Den är ett par år gammal och jag undrar om du vill skriva lite om din nuvarande situation. Du skriver i artikeln att du inte umgås så mycket med martinusvänner. Stämmer detta fortfarande?

Själv umgås jag med både martinusvänner och andra, men jag känner mig mest bekväm med de vänner som delar min grundläggande livsuppfattning. Men andra vänner blir det en stor och viktig del av mig som inte kan vara närvarande i kontakten.

Ja, nog är det komplicerat med kontak och beröring. Enkelt? Nej, inte för mig. Men så givande och ofta underbart …

Mic - 22 augusti 2009

Du har rätt, det var hösten 2007 som artikeln skrevs med lite justeringar i efterhand före antologins utgivning. Däremellan hände en hel del, minst sagt! Jag blev arbetslös, fick möjlighet att flytta till Storstan och kände på det hela taget att jag önskade befinna mig lite mera i en miljö där jag kunde samtala om kosmologi på ett vardagligt plan. Min förra sambo delade aldrig mitt intresse för Martinus. Det blev till slut ett problem, åtminstone när jag beslöt mig för att förändra min allmänna livssituation. Men vi är mycket nära vänner fortfarande. Att leva tillsammans är dock inte aktullt längre.

Jag är väldigt glad och tacksam för att jag nu har ett större umgänge med ”martinusvänner” och kan delta i diverse verksamhet här i Stockholm. Men det har inte förändrat mitt förhållande till andra vänner som är precis lika viktiga som förut. Relationsskapande sker hela tiden och jag märker att det är föhållandevis enkelt att skapa relationer till människor med ett martinusintresse. Vi har ju en gemensam referensram. Men i grunden är väl vänskap och gemenskap något som formas av delade känslomässiga erfarenheter, snarare än av intellektuell samvaro.

I slutet av artikeln skrev jag något om den optimala skärningspunkten mellan närhet och frihet/självständighet. Den jobbar jag fortfarande på att uppnå och för närvarande känns det på det hela taget bra att vara singel och dela bostad med en nära vän.

Polförvandlingen ställer till det för oss på området beröring, närhet, sexualitet. Enkelt blir det kanske när den humana delen av oss dominerar; komplicerat och konfliktfyllt när motstridiga impulser och behov uppstår som ett resultat av obalansen mellan polerna, mellan enpolig och tvåpolig kärlek t ex.

7. Shabbadang - 22 augusti 2009

Intressant detta med umgänge: visst är det väl så att en gemensam referensram underlättar, men det är defintivt inte samma sak som att man är bästis med alla som delar ens livsåskådning. Dels kan man inte ha hur många vänner som helst i sitt liv, och framför allt så är det nog mer subtila saker än så som avgör om man blir livaktiga vänner. Det handlar om behov hos bägge parter som ska stämma överens; goda vänner ger ju också varann själslig näring på olika sätt och det innebär att det väl är fler än ett intresse som ska vara gemensamt och det måste ju också fungera på ett personligt plan. Ja, ni förstår nog vad jag menar.

Mic - 22 augusti 2009

Instämmer. Sen får man väl också räkna med det faktum att man har karmiska förbindelser med vissa människor, de är oumbärliga redskap på vår väg mot allt större självinsikt och förståelse för den gudomliga världsplanen. Vi kanske har de vänner vi förtjänar helt enkelt…;-)

8. ih - 23 augusti 2009

Ja, det finns all anledning att vara tacksam över sina vänner, oavsett grupptillhörigeten …

En martinusanekdot: Satt och pratade med en åldrande martinusmedarbetare som berättade att Martinus sagt att det inte var han själv som valde ut sina medarbetare, utan han tog emot dem som försynen sände honom …

Vi har de vänner som Livet/Gud har sänt till oss … -)

9. Hans - 30 augusti 2009

Hej!

Jo, din artikel intresserar mig och som du vet har jag länge intresserat mig för polanalyserna. Det har aldrig varit något problem för mig att se den homosexuella tendensen hos människor i min omgivning och de begynnande tendenserna hos mig själv. När jag kom i kontakt med Martinus på 1970-talet var det just polanalyserna som gjorde mig mest lycklig. Att en del Martinusintresserade har svårt för homosexualiteten är inte så tydligt för mig, men jag ligger huvudsakligen kvar i ”heteronormaliteten”, så problemet uppstår inte så lätt när man är mer eller mindre heterosexuell. Däremot har jag märkt att många män och pojkar har helt andra preferenser än jag. Jag är nog inte så mycket till man egentligen 😉

Att vi blir homosexuella efter hand är helt naturligt för mig numera, även om det tar lång tid och sker på olika sätt för var och en. Polstrukturen är i princip styrande fört all vi gör, så det måste vara komplicerat att i botten ha en könsidentitet som är motsatt den som ens yttre representerar. Livet kan vara svårt nog ändå, men att fantisera om det egna könet och kanske söka sig till ens egna könsfränder gör knappast livet lättare. Ett par saker i din artikel gör mig lite frågande, nämligen där du föreställer dig att ”Martinusvänner” skulle tro att D-människor skulle vara typiskt för dagens homosexuella. Den primitiva synen har inte många som studerar Martinus, även om de finns. Av de homosexuella jag har träffat har endast en varit i närheten av D-karaktären. De flesta ligger närmare E-karaktären är min erfarenhet. De rena D- och E-stadierna är nog mycket ovanliga.

Hur som helst, vi är alla på väg att bli dubbelpoliga, både psykiskt och fysiskt.

Mic - 31 augusti 2009

Kul att du tog dig tid! Jag tror att ”martinusmänniskornas” inställning till och bild av homosexualitet har förändrats i samma takt som samhället i övrigt. Det är mer mera synligt, mera accepterat, mera vardagligt numera. Under de år jag har varit i kontakt med martinusintresserade (sedan mitten av åttiotalet) så har jag upplevt till och från att det har funnits en relativt begränsad kunskap och insikt om homosexualitet i relation till polanalyserna. På studiecirklar har det inte varit självklart och okomplicerat, i en del diskussioner på nätet har skiftande tolknigar förekommit. Även om de allra flesta har en positiv inställning till homosexualitet så kan det ibland ändå vara så, menar jag, att en och annan martinusvän sätter liketstecken mellan D-människan och dagens genomsnittlige homosexuelle individ. Jag hoppas att det är inte är särskilt vanligt och att de allra flesta är införstådda med att det handlar om en lång utvecklingsprocess med alla möjliga mellanstadier. Risk för urspårning finns genom polförvandlingsprocessen, och som jag uppfattar det blir denna risk som störst när människor dömer och missförstår, förföljer och baktalar. Något som förhoppningsvis mestadels hör till tidigare decennier.

Jag märker själv en klar positiv förändring på senare år bland martinusintresserade. Homosexualitet håller verkligen på att bli något okontroversiellt, även om jag inte är säker på att alla har samma okomplicerade förhållningssätt som du. Ett exempel på denna positiva förändring är ett svar på en läsarfråga i någon av de senaste numren av Kosmos. Wittendorf hade en god belysning av bland annat homosexualitet. Dock, vilket jag också upplyste honom om, var det lite olyckligt att han refererade till Martinus beskrivning av D-människan i samband med att han ville förtydliga, exemplifiera (på ett ställe). Det blev lite malplacerat tyckte jag och ledde in läsaren på lite fel spår.

Nu väntar vi bara på någon artikel från din digitala penna. Du har väl en del på lager? Micael


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: