jump to navigation

Vilande blogg 16 augusti 2015

Posted by Mic in Okategoriserade.
comments closed

Som ni alla förstått är denna blogg sedan en tid tillbaka vilande. Vi hänvisar till martinus.se för vidare information om aktuella aktiviteter som rör martinusverksamhet i Stockholmsområdet.

Annonser

Föredrag av Karin Jansson – Rädsla och tillit 07 april 2014

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Kosmisk coaching – seminarium med Solveig Langkilde, del 1 09 februari 2014

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Jaget och evigheten – Föredrag av Eigil Kristensen 26 november 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredrag av Anne Külper – Den skapande människan 05 november 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Hög tid för ett nytt ekonomiskt samhällssystem! 28 juli 2013

Posted by Mic in Boktips.
add a comment

Pers vinjettbild

 

Kära Martinusvänner!

Vi är sex Martinusintresserade som har undertecknat detta ”upprop” för att på detta sätt med stort allvar uppmärksamma alla Martinusvänner på ett, enligt vår uppfattning, unikt, nu  publikt, författarskap i linje med DEN NYA VÄLDSIMPULSEN.

Samhällsforskaren och matematikern Per Lundgren (bror till Göran, en av undertecknarna), bosatt i Stockholm, har i dagarna publicerat de två första delarna i den trilogi – KAPITALISMEN AVSLÖJAD! DEN GIGANTISKA BANKBLUFFEN – ETT ENASTÅENDE POLITISKT OCH EKONOMISKT BEDRÄGERI – som är frukten av Pers nästan 50-åriga forskningsarbete, som alla Martinusvänner bör ha stort intresse att ta del av.

TRILOGIN I KORTHET: Alla vet att världsekonomin och tillgången till livets goda i helt dominerande utsträckning, på gott för ett fåtal, på ont för många fler, styrs av det som kallas ”kapitalism”, mestadels enligt djurrikets principer. Mindre känt är när och hur denna kapitalism en gång i tiden uppstod, och att den i själva verket grundar sig på ett sofistikerat och svårgenomskådat bedrägeri, som sedan århundraden har byggts upp och alltjämt orkestreras av en dold makt i samhället. För att kunna avslöja den saken måste man ha en speciell matematisk begåvning, och helst också en smula – intuition. Man måste vara duktig på det som kallas ”konstitutionell logik”, som är en av Per Lundgrens styrkor. Det är en teknik där man avlövar det man vill undersöka från allt oväsentligt, för att sedan undersöka hur det gick till när det hela slog rot, vilket kan vara mycket avslöjande. Vi lever sålunda alla idag i – och är offer för – ”en bedragarekonomi”. Om den saken handlar trilogins första två delar, som är ett sensationellt avslöjande, vill vi påstå.

Martinus förutspår, som vi vet, ett framtida enat världsrike på jorden om ett antal hundra år, som kommer att präglas av en betydligt rättvisare, mera människovänlig, samhällsekonomi än dagens, där ARBETAD TID kommer att vara grunden, inte som idag ojämnt fördelade pengar. Men den visionen kommer inte att kunna realiseras utan ett eller flera mellansteg. Och det är här Per Lundgrens forskning och förslag i trilogins tredje del kommer in i bilden. Faktum är att lokala jordiska samhällen under ledning av framsynta historiska personer redan har gjort experiment med alternativa samhällsekonomier. Vi tänker då inte i första hand på ”kommunistisk planekonomi”, utan på betydligt smartare och effektivare experiment, som i något fall varit i bruk och till stort gagn för människor under flera hundra år. Så till exempel kung Henry I:s tallysystem i England. Vidare ledde Benjamin Franklin ett mycket framgångsrikt samhällsexperiment i flera amerikanska kolonier på 1700-talet. Och Abraham Lincoln dristade sig också att använda det som kallas ”monetärt finansierad ekonomi” för att bekosta nordsidans utgifter under amerikanska inbördeskriget (något som förmodligen kostade honom livet). Mest sensationellt är dock kanske sättet på vilket Tyskland, till omvärldens stora häpnad, reste sig ur 30-talsdepressionen och den föregående Weimarrepublikens moras i mitten av 1930-talet under ledning av Hitlers dåvarande riksbankschef Hjalmar Schacht. Historiska belägg för ett betydligt effektivare samhällsekonomiskt system än ”kapitalism” saknas sålunda inte. Vad Per Lundgren gör i trilogins del III, är att utifrån sina matematiska kunskaper vidareutveckla nämnda historiska experiment med mycket konkreta och realistiska förslag till ett nytt ekonomiskt samhällssystem i vår tid – ”EN MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄRT FINANSIERAD EKONOMI”. Men innan något nytt kan genomföras, måste roten till det som idag härskar – bedrägeriet – undanröjas. Och för det krävs FÖRSTÅELSE av problemet, vilket Per Lundgrens trilogi bidrar till och vill skapa opinion kring.

Slutligen ska nämnas, vilket torde intressera oss Martinusvänner, att Per Lundgren i inte ringa utsträckning bygger sin trilogi på intuitiv förmåga. Martinus berättar ju att intuition är en ny sinnesförmåga, som nu är under utveckling hos jordmänniskan i takt med att hennes moral och nästakärlek utvecklas, en förmåga som så småningom ska föra oss fram till kosmiskt medvetande. Per Lundgren besitter en gryende intuitiv förmåga, att kunna ”se facit i sammanhang”, som han har kunnat utnyttja vid trilogins tillkomst.

Vi vill varmt rekommendera läsning av Per Lundgrens KAPITALISMEN AVSLÖJAD! DEN GIGANTISKA BANKBLUFFEN – ETT ENASTÅENDE POLITISKT OCH EKONOMISKT BEDRÄGERI , som återfinns på hemsidan

www.nyaekonomiskasystemet.se

Obs att boken kan läsas och laddas ner GRATIS på hemsidan i syfte att sprida den. Följ samtalet angående boken på Facebook

https://www.facebook.com/groups/545299908839087/

Anders Carrington

Lars Forslin

Stefan Frankel

Pia Hellertz

Göran Lundgren

Christine Stafström

Vad spelar det för roll? 15 juli 2013

Posted by Mic in Okategoriserade.
add a comment

Tankar om tjänandets innersta substans

av Lars Palerius

Vad spelar det för roll att mörkret finns när Gud/livet ändå är den yttersta verkligheten?

Vad spelar det för roll om jag dör, blir utsatt för ondska eller kommer till korta i olika situationer när jag är en del av Gud/livet, den yttersta verkligheten?

Vad spelar det för roll att vardagens illusioner finns som en väv runt mina tankar, mitt medvetande, när Gud/livet är den yttersta realiteten?

Vad spelar det för roll att människor är olika – tycker, handlar och tänker olika, när vår gemensamma del, Gud/livet, är densamma?

Vad spelar det för roll att illusionen om den materialiserades verkligheten visar sig vara just en illusion, en skenverklighet skild från Gud/livet innersta okränkbara verklighet?

Jo, förståelsen för den universella samhörigheten blir glasklar. Med ett skratt kan du betrakta vår materiella värld som utgörandes just en skenverklighet, en väv som finns runt ditt medvetande och din innersta väsenskärna. Du skrattar tillsammans med Gud/livet, därför att du har förstått din osårbarhet. Du upptäcker din verkliga lust att tjäna andra, du upptäcker din ömhet inför andras tillkortakommanden och kamp med tillvaron. Du upptäcker att rädslan är borta och att du är okränkbar. Du är okränkbar just för att du är en del av Guds/livets innersta väsenskärna. Du är detsamma, fast ändå medvetandemässigt åtskild från denna. Du upptäcker tjänandets innersta komponent och mening. Du är nu delaktig i livets pulserande förvandling, fri från rädsla. Fri från det illusoriska mörkrets starkaste vapen. Ty det finns inget att frukta. Du är evig och odödlig. Du ÄR.

Rollen du tidigare har spelat, den vilsne irraren styrd av rädslor och drifter, har du nu lämnat. Helheten fyller ditt existentiella tomrum. Du blir varse att du är lika med denna utfyllnad.

Du befinner dig en bit bortom det skapade. Det finns ett litet avstånd mellan dig och den skapade, materiella verkligheten. Det är från denna position du nu tänker och handlar. Du har på ett plan blivit förvandlad. Gud har flyttat in i dig. Du har flyttat in i Gud.

Slutmålet är Gud, resan dit – din utveckling från en rädd, avvaktande och vilsen person i den materiella skenverkligheten, till en orädd, oberörd och klarseende och fast förankrad individ i evigheten och oändligheten – är Guds utsäde och skörd av sig själv i den materiella förvandlingens kosmiska trädgård.

Nu är vetet moget. Nu skördar Gud resultatet. Nu tar Gud dig in i värmen och bjuder dig på nytt att ta del av det färdigbakade resultatet. Smaken av dig själv, tillika smaken av Gud, kan nu avnjutas till fullo. Den existentiella hungern har nu stillats. Du vilar i den immateriella verklighetens omanifesterade urkärna. En urkärna som i verkligheten inte är immateriell. Den är endast bortom vår sinnliga upplevelse- och förnimmelseförmågas räckvidd. Den utgör något som ÄR.

Du är äntligen hemma, tillbaka hos dig själv. Tillbaka i den tomma fullkomlighetens fullödiga existens, där ljuset – allkärleken – har integrerat sina motsatser, där friheten och fullheten är total, där allt är ljus. Gud är du, du är Gud. Du ÄR.

Glädjetårarna i ögonvrån är det synliga resultatet av denna insikt. Insikten ackompanjeras av det inre, tysta unisona och samstämmiga bullrande gapskrattet från dig och de himmelska väsen som befolkar området där förvandlingen äger rum. Glädjen över förståelsen av tillvarons innersta mysterium är från bådas håll utan gräns och skratten ekar genom evigheten och oändligheten. Den villiga tjänande inställningen till livet, till allt och alla blir härmed självklar, blir till ett orubbligt faktum.

För vem är det du egentligen tjänar? Du tjänar din innersta väsenskärna, allkärleken, tillika Gud. Du tjänar för att utgivandet är den grundläggande, automatiska livsuppehållande beståndsdelen i den universella, kosmiska väsenskärnans innersta regioner. Därför tjänar du. Det är bara livet som kan ge. Mörkret tar.

Detta automatiska tjänande är i sin djupaste mening inte är ett medvetet tjänande. Det är en handling lika oreflekterad som vilken annan automatfunktion som helst. Guds/livets ständigt pågående skapelseprocess är baserad på denna automatfunktion. En funktion som är omöjlig att motstå, ty den finns inbyggd i dig och är tillika din högsta önskan.

Du är nu en medveten del av denna process, detta tjänandets perpetuum mobile. Du är det bränsle som är lika med det medvetna, totala utgivandet av dig själv till din omgivning. Det bränsle som håller det gudomliga maskineriet igång.

Cirkel är sluten. Sanningen pulserar i ditt bröst. Du är okränkbar. Du ÄR.

Föredrag av Olav Johansson – Att leva med ofullkomlighet 02 juni 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredrag av Harald Berglund – Lidandets mening 05 maj 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment

Föredrag om döden – av Ole Therkelsen 01 april 2013

Posted by Mic in Föredrag.
add a comment